درباره ما

سلامت آنلاین رسانه تخصصی نظام سلامت است که می کوشد برای مخاطبان خود اعم از مردم، جامعه پزشکی و مسئولان ،تصویری روشن و در عین حال واقع بینانه از وضعیت نظام سلامت کشور ترسیم کند و رسالت خود را آگاهی بخشی و ارتقای دانش سلامت مردم ، انعکاس مشکلات آنان ، طرح انتقادهای منصفانه ، ضعف ها و کاستی های نظام سلامت از زبان کارشناسان و یاری دست اندرکاران این حوزه حساس می داند.
سلامت آنلاین بستری برای گفتگو و پلی برای ارتباط میان سه ضلع مثلث نظام سلامت یعنی مردم، متخصصان سلامت (پزشکان ، پرستاران، پيراپزشكان) و مدیران و مسئولان (دولت و مجلس) است. 
سلامت آنلاین بر آن است به عنوان رسانه ای حرفه ای و مستقل در حوزه سلامت عمل کند و بتواند در پروسه اطلاع رسانی و جریان سازی خبری ، گامی هر چند کوچک برای سلامت مردم و کمک به نظام سلامت کشور بر دارد.
گام نهادن در مسیر تندرستی مردم را افتخار خود می دانیم و در این مسیر از انتقادها و پیشنهادهای شما مخاطبان گرامی استقبال می کنیم. دستان پر مهرتان تان را به گرمی می فشاریم ، دستمان را بگیرید و همراه مان باشید.