پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۲

هنگام زلزله باید چه کاری انجام دهیم؟+ فیلم