دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۲

عامل موثر بر کمردرد و مشکلات دیسک کمر: تحلیل استروژن بدن

آناتومی کمردرد مهره های بدن نخاع ستون فقرات

سلامت آنلاین- شکایت از درد کمر با افزایش سن و انحطاط دیسک کمر مشکلی شایع در بین مردان و زنان است. با این حال، یک مطالعه جدید محققان نشان می‌دهد که یائسگی با شدت نابودی دیسک در ستون فقرات کمر مرتبط است.به گزارش سلامت آنلاین، شواهد موجود قویاً از نقش کمبود استروژن در انحطاط دیسک و همچنین فواید هورمون درمانی بر ارتفاع کل دیسک کمری در زنان یائسه حمایت می کند.
در مطالعه جدید، MRI حدود ۱۵۶۶ زن و ۱۳۸۲ مرد مورد بررسی قرار گرفت.
محققان با مطالعه این یافته ها دریافتند یائسگی با از بین رفتن شدیدتر دیسک کمر مرتبط است و بین از بین رفتن استروژن در دوره یائسگی و ریسک بروز کمردرد و انحطاط دیسک ارتباط چشمگیری وجود دارد.
تیم تحقیق عنوان می کند هورمون درمانی می تواند درمان مناسبی برای این نوع مشکلات باشد ارگچه بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارد. (مهر)