دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفتگو با سلامت آنلاین:

بیمه‌ها ۷۰۰ میلیارد تومان به مراکز درمانی شیراز بدهکارند

بدهی بیمه ها

سلامت آنلاین- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: به دلیل بدعهدی بیمه ها تا به امروز با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته ایم تا بتوانیم هزینه های متعدد بیمارستانی را تامین کنیم؛ طوری که سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی در مجموع ۷۰۰ میلیارد تومان به مراکز درمانی شیراز بدهکارند.

دکتر محمد هادی ایمانیه در گفتگو با سلامت آنلاین با بیان این که بیمه سلامت مطالبات معوقه مهر ماه سال ۹۵ و سازمان تامین اجتماعی مرداد ۹۵ را تسویه کرده است، افزود: هم اکنون بیمه سلامت ایرانیان هشت ماه و تامین اجتماعی ۱۰ ماه، هیچ گونه پرداختی به مراکز درمانی شیراز نداشته اند. این در حالی است که تمام سازمان ها بیمه گر موظف هستند در پایان هر ماه ۶۰ درصد و در سه ماه بعدی  ۴۰ درصد باقیمانده مطالبات مراکز درمانی را تسویه کنند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و دچار مشکلات متعددی شده ایم.

وی با اشاره به این که پرداخت نشدن معوقات باعث بروز مشکلات مالی متعددی در مراکز درمانی شیراز شده است، اظهار داشت: به دلیل تسویه نشدن مطالبات، به سختی می توانیم تجهیزات پزشکی و داروهای مورد نیاز بیماران و بخصوص بیماران خاص که به دارو وابسته هستند را تامین کنیم. با این وجود، شرکت های دارویی و مراکز تامین کننده تجهیزات پزشکی به حکم انساندوستی با بیمارستان های شیراز مدارا کرده و ملزومات پزشکی و داروها در اختیار بیمارستان ها قرار می دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: آستانه تحمل شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی و دارو محدود است و آن ها نیز برای گذران امور خود به نقدینگی نیاز دارند. در صورتی که این  روند ادامه پیدا کند، دیر یا زود ارائه دارو و تجهیزات پزشکی را مشروط به دریافت پول نقد خواهند کرد.

ایمانیه در خصوص نتایج جلسات دانشگاه علوم پزشکی شیراز با سازمان های بیمه گر بدهکار خاطرنشان کرد: تا زمانی که مدیریت مرکزی سازمان های بیمه گر وارد عمل نشوند، برگزاری جلسه با نماینده بیمه ها در استان ها گرهی از مشکلات مراکز درمانی باز نمی کند.