چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴

معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفتگو با سلامت آنلاین خبر داد:

اجرای ۱۰۰۰ پروژه برای توسعه مراکز جامع سلامت در مناطق محروم

معاینه ویزیت کنترل فشار خون

سلامت آنلاین- معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر این که اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به تکمیل زیر ساخت های سلامت نیاز دارد، از اجرای حدود هزار پروژه در زمینه توسعه پایگاه ها و مراکز جامع سلامت در مناطق کم برخوردار و روستاها خبر داد و گفت: بسیاری از این مراکز و پایگاه ها تا دو ماه دیگر به مرحله بهره برداری می رسند.

دکتر علیرضا رئیسی در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: در راستای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، ضروری است یک بازنگری اساسی در روند اجرای پروژه ها در مناطق کم برخوردار و روستایی صورت گیرد که لازمه آن تکمیل زیرساخت های سلامت است.

وی با بیان این که تکمیل زیر ساخت های سلامت، هدف غایی وزارت بهداشت در زمینه توسعه پایگاه ها و مراکز جامع سلامت نیست، اظهارکرد: اجرای برنامه پزشک خانواده، نظام ارجاع و  پرونده الکترونیک با رویکرد اقتصاد سلامت و همچنین در نظر داشتن بحث آموزش همگانی از جمله اولویت هایی است که به آن خواهیم پرداخت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به این که خدمات رسانی مطلوب به مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته یکی از اهداف عمده وزارت بهداشت است، ابراز امیدواری کرد که تکمیل زیر ساخت های سلامت برای توسعه پایگاه ها و مراکز جامع سلامت تا پایان سال ۹۷ به اتمام برسد.