چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۹

عضو شورای عالی نظام پرستاری در گفتگو با سلامت آنلاین تاکید کرد:

ضرورت جایگزینی ۱۴ هزار پرستار بیکار به‌جای پرستاران بازنشسته

پرستار مراقبت

سلامت آنلاین- عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به این که هم اکنون بین ۱۱ تا ۱۴ هزار پرستار بیکار در کشور وجود دارد که باید جایگزین پرستاران بازنشسته شوند، گفت: شغل پرستاری یکی از مشاغل سخت و زیان آور شناخته شده است و پرستاران طبق قانون باید پس از ۲۰ سال بازنشسته شوند، اما به علت کمبود نیرو، بازنشستگی با ۲۰ سابقه کاری در برخی مراکز درمانی اجرایی نمی شود.

دکتر یعقوب جعفری در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: اگر پرستاران بیکاری که در سامانه نظام پرستاری ثبت نام کرده اند، جایگزین پرستاران بازنشسته شوند و هیات دولت مجوز این استخدام ها را صادر کند، علاوه بر این که نیروهای تازه نفسی وارد سیستم بهداشت و درمان می شود، فرسودگی بیش از حد جسمی و روانی پرستاران بازنشسته نیز به وجود نخواهد آمد.

وی با بیان این که در مقطعی سازمان تامین اجتماعی اقدام به بازنشسته کردن پرستاران پس از ۲۰ سال خدمت کرد، یادآور شد: اما پس از مدتی و به دلیل کمبود نیرو، مجدد از پرستاران بازنشسته دعوت به کار کرد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری اظهار کرد: پرستاران بازنشسته خدمت خود را کرده و پس از ۲۰ سال فعالیت باید بازنشسته شوند، اما به جای این که دوباره از آن ها درخواست کنیم در بیمارستان ها مشغول به کار شوند، می توانند با اجاره کردن دفتر و تحت عنوان مراقبت در منزل، خدمات مشاوره ای در اختیار مردم و بیماران قرار دهند که این روند هم اکنون در برخی نقاط کشور در حال اجراست و پرستاران نیز راضی هستند.