شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۸

در گفتگوی سلامت آنلاین با یک عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور مطرح شد

اعلام محبوب‌ترین و کم‌طرفدارترین رشته‌های دستیاری پزشکی

دانشجوی پزشکی دانشجویان آزمون کلاس دانشگاه درس

سلامت آنلاین- یک عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: تعرفه برخی تخصص‌های پزشکی نظیر عفونی، پزشکی اجتماعی، پزشکی قانونی و کودکان قابل توجه نیست و از این رو، این رشته ها را باید کم طرفدارترین رشته های دستیاری دانست که اغلب دانشجویان مایل به انتخاب این رشته‌ها نیستند، زیرا توجیه اقتصادی کمتری نسبت به سایر رشته های پزشکی دارد.

دکتر فرزاد فرقان در گفتگو با سلامت آنلاین از رشته های ارتوپدی، رادیولوژی، پوست و مو، قلب و چشم به عنوان محبوب ترین رشته ها در میان دانشجویان دستیاری نام برد و افزود: وقتی دانشجوی دستیاری تحصیل در برخی رشته های پزشکی را یک فرصت اقتصادی مناسب ارزیابی می کند،  طبیعی است که به آن سمت گرایش پیدا می کند و در نتیجه سایر رشته ها مهجور واقع می شود که در این بین، درحق پزشکان نسخه نویس بی انصافی می شود.

وی با بیان این که چندی پیش نظام پزشکی برای افزایش تعرفه پزشکان نسخه نویس نامه ای به شورای عالی بیمه ارسال کرد، اظهار کرد: در این نامه از مسئولان شورای عالی بیمه درخواست شد تا پرداختی بیمه به پزشکان عمومی را به میزان مطلوبی برساند تا مردم برای دریافت خدمات بیشتر به سطح یک مراجعه کنند و در مورد پزشکان متخصص نیز پیشنهاد دادیم تعرفه نسخه نویس ها را که اقدامات جراحی انجام نمی دهند تا حدودی افزایش دهد، اما متاسفانه شورای عالی بیمه به پیشنهادهای نظام پزشکی ترتیب اثر نداد.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی در خصوص علت موافقت نکردن شورای عالی بیمه با افزایش تعرفه ها، تاکید کرد: شورای عالی بیمه در زمینه تعرفه گذاری خدمات پزشکی، هرگز اقدام تخصصی وفنی انجام نداده است و در این مسیر از نظرات کارشناسی متخصصان استفاده نمی کند. 

فرقان ادامه داد: بسیاری از پزشکان نسخه نویس سال های طولانی از عمر خود را صرف تحصیل کرده اند و تا زمانی که به موقعیت کسب درآمد برسند، دست کم وارد دهه چهارم زندگی خود شده اند، اما  با وجود متحمل شدن زحمات فراوان و تحمل ساعات کشیک طولانی، تعرفه مناسبی برای آن ها ایجاد نشده است.