یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۵

کشف قدیمی‌ترین چشم جهان در فسیلی ۵۳۰ میلیون ساله

فسیل بندپا

سلامت آنلاین- محققان بتازگی «قدیمیترین چشم» را در فسیل ۵۳۰ میلیون سالهٔ نوعی موجود دریایی به نام Schmidtiellus reetae کشف کرده‌اند. بررسی و مطالعه چشم این موجود منقرض‌شده درک بهتری از نحوهٔ شکل‌گیری چشم و تکامل دید در موجودات پیش روی انسان می‌گذارد.به گزارش سلامت آنلاین، یافته‌های منتشر شده در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences نشان می‌دهد دانشمندان دانشگاه کلن در آلمان، موفق به کشف فسیلی متعقل به سه‌بندپایان خرچنگی (Trilobite) در استونی شده‌اند که درک بهتری از نحوهٔ فرگشت چشم اولیه به چشم مدرن فراروی بشر قرار می‌دهد.
فسیل Schmidtiellus reetae که شامل شکل اولیهٔ چشم بسیاری از حیوانات تکامل‌یافته‌ای چون خرچنگها،  زنبورها و سنجاقکهاست در حالی در استونی کشف شد که محققان داشتند بقایای فسیلهای موسوم Trilobite (به سه‌بندپایان خرچنگی) را بررسی می‌کردند.
سه‌بندپایان خرچنگی اجداد سختپوست عنکبوتها و خرچنگها قلمداد می‌شوند که طی دوران پالئوزوئیک (Palaeozoic)، و بین ۵۴۱ تا ۲۵۱ میلیون سال پیش در آبهای ساحلی زندگی می‌کردند.
به گفته «بریجیت شانمان»، استاد دانشگاه کلن، «این چشم ممکن است نزدیکترین نمونه از چشمهای قدیمی‌تر باشد. نمونه‌های قدیمی‌تر در لایه‌های رسوبی زیرشاخه این فسیل، فقط دربردارنده آثاری از حیوانات اصیل است که مدتی زیاد تحت فشار قرار گرفته و در طول زمان تجزیه شده‌اند».
این فسیل دارای شکل اولیه‌ای از چشم مرکب یا ارگانی بینایی است که شامل آرایشی از سلولهای بینایی ریز و کوچک به نام ommatidia می‌شود و وضعیت تقریبا مشابهی از آن را می‌توان اکنون در چشم زنبورها مشاهده کرد.
این گونه حیوانی در مقایسه با بسیاری از حیوانات جدیدتر، دید بد و ضعیفی داشت، با این حال، با چنان چشمی حداقل می‌توانست متوجه شکارچیان و موانع موجود در مسیرش شود. چشم او شامل ۱۰۰ ommatidia بود و هیچ بخش عدسی‌مانندی همچون چشمهای مرکب مدرن یا کنونی نداشت؛ چراکه به احتمال زیاد گونه‌های اولیه فاقد بخشهایی از پوسته مورد نیاز برای تشکیل عدسی بودند.
به گفته این محقق دانشگاه کلن، «چشمهای مرکب کنونی، کمی بیش از ۵۰۰ میلیون سال تغییر را پشت سر گذاشته‌اند» تا به آرایش و نظم و توانایی و بهبود دید برسند. (سلامت آنلاین/ ترجمه: زری حسین‌زاده)