شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با سلامت آنلاین:

کاهش بودجه نظام سلامت به نفع دولت نیست

محمد حسین قربانی

سلامت آنلاین- یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ملی بودن طرح تحول سلامت گفت: بهداشت و درمان مردم هزینه زیاد می خواهد و هر چه منابع به آن تزریق شود، پایان ناپذیر است ، ولی با توجه به محدودیت منابع کشور، تداوم این طرح فقط با صرفه جویی در هزینه‌ها، اجرای نظام ارجاع، پزشک خانواده، راهنمالی بالینی و پرونده الکترونیک میسر خواهد بود.

دکتر محمدحسین قربانی در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: باور داریم با اجرای موارد یاد شده در چارچوب قانونی، علاوه بر این که در منابع صرفه جویی می شود، از انحراف اعتبارات در سایر مسیرها نیز جلوگیری خواهد شد. 

وی به شنیده های خود از بودجه نظام سلامت در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: طبق برخی شنیده ها، ظاهرا دولت بودجه نظام سلامت را کاهش داده است که این موضوع اصلا به سود دولت نیست. 

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: این اتفاق در حالی می افتد که رئیس جمهوری با تکیه بر یکی از مولفه های انتخاباتی خود یعنی طرح تحول نظام سلامت آرای مردمی را کسب کرد و بهتر بود نسبت به سال های گذشته، منابع بهتری به این طرح تخصیص دهد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با انتقاد از تخصیص پیدا نکردن کامل منابع مالی به طرح تحول سلامت گفت: این طرح رضایتمندی مردم را در پی داشت، اما متاسفانه دولت آنگونه که وعده کرده بود به تخصیص یکی از منابع یعنی ۱۰ درصد از هدفمندی یارانه ها به طرح تحول سلامت عمل نکرد، زیرا هدفمندی جز منابع عمومی است و از آن جا که در طی این سال ها به طور کامل به طرح تحول سلامت تخصیص پیدا نکرد، نمی توان آن را در ردیف منابع پایدار قرار داد.

قربانی با بیان اینکه راه های دیگری برای تحقق منابع پایدار طرح تحول سلامت وجود دارد، تاکید کرد: پیشنهادمان این است که به جای ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها، معادل آن از ردیف یک درصد ارزش افزوده برای طرح تحول سلامت در نظرگرفته شود، مضاف بر این که با لایحه ای که دولت تحت عنوان حذف یارانه ها تقدیم مجلس کرده است، قطعا منابع پایدارتری به این طرح تخصیص پیدا می کند.