چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۹

سلامت آنلاین گزارش می‌دهد

چرا نظام سلامت به منابع مالی پایدار نیاز دارد؟

بودجه سلامت هزینه درمان

سلامت آنلاین- هزینه‌های درمانی هیچگاه متوقف نمی شود. اتفاقا هزینه های درمان به دلیل سبک زندگی مردم و افزایش جمعیت، مدام در حال افزایش است. نمی شود به بیماری ها گفت که تا چند ماه جامعه را درگیر نکنید و یا نمی شود به دلیل هزینه های بالا، در بیمارستان ها را بست و بیماران را به حال خود رها کرد. اینها واقعیت های علمی نظام سلامت با بیانی ساده است که جز با تخصیص منابع پایدار نمی توان این هزینه های درمانی را کنترل کرد.

به گزارش سلامت آنلاین، در اغلب کشورهای توسعه یافته، نظام سلامت را به منابع پایدار متصل می کنند؛ یعنی منابعی که همواره وجود دارد و می توان روی آن حساب باز کرد. در خیلی از کشورهای توسعه یافته، بخش عمده ای از مالیات ها به عنوان منابع پایدار نظام سلامت شناخته می شوند. در کشور ما به دلیل پرداخت مالیات های پایین و فرارهای مالیاتی گسترده ای که وجود دارد، رقم این مالیات ها چندان چشمگیر نیست، اما همان یک درصد مالیات بر ارزش افزوده ای هم که طبق قانون باید به نظام سلامت تخصیص پیدا کند، بسیاری از این منابع در مقام عمل به نظام سلامت نمی رسد.

قرار بود که ۱۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها نیز به نظام سلامت برسد، اما اجرای این قانون هم با موانع جدی مواجه است. همچنین باید در نظر داشت که کشور ما پایین ترین میزان مالیات سیگار را در جهان دارد و قرار بود که طبق قانون، بخش عمده ای از همین منابع محدود مالیات سیگار به نظام سلامت برسد، اما همین منابع محدود هم به طور کامل تخصیص پیدا نکرده است.

بنابراین می بینیم که منابع پایدار نظام سلامت که در قانون تعریف شده است با منابعی که در عمل به نظام سلامت می رسد، از زمین تا آسمان با یکدیگر فرق دارد. این منابع تعریف شده به تخصیص نمی رسد و در حد «حرف» باقی می ماند.

اگر منابع پایدار به نظام سلامت نرسد، چه اتفاقی می افتد؟

اگر منابع پایدار نظام سلامت، تخصیص داده نشود، بیمارستان ها برای تداوم خدمت رسانی دچار مشکلات جدی خواهند شد. در این صورت، پرداخت کارانه و دستمزد پزشکان و پرستاران با تاخیرهای طولانی مدت مواجه خواهد شد و نارضایتی در بین کادر نظام سلامت، افزایش پیدا خواهد کرد. همین نارضایتی ها خود به خود موجب کاهش کیفیت درمان می شود و در نهایت، بیماران متضرر می شوند.

در صورت تخصیص پیدا نکردن نظام سلامت، بیمارستان ها قادر نخواهند بود که بدهی خود را به شرکت های دارویی و تامین کنندگان تجهیزات پزشکی پرداخت کنند و در نتیجه چرخه ارائه خدمات دارویی در بیمارستان ها مختل می شود و فرآیند تامین تجهیزات پزشکی ضروری در بیمارستان ها نیز به مشکل می خورد. در این شرایط نیز قربانی بزرگ این ماجرا، بیمارانی خواهند بود که به امید درمان به بیمارستان ها مراجعه کرده اند.

در صورت تخصیص پیدا نکردن منابع پایدار به نظام سلامت، بهداشت و درمان مردم متکی به بودجه های متغیری خواهد شد که احتمال دارد امروز باشد و فردا نباشد. در این صورت، کوچکترین تغییری در بازار قیمت نفت می تواند روند تخصیص بودجه به نظام سلامت را مختل کند و منابع تصویب شده در مرحله تخصیص، عقیم بماند.

همچنین در شرایطی که وزارت بهداشت موظف است طبق قانون، برنامه های علمی شامل اجرای نظام ارجاع، سطح بندی خدمات درمانی، برنامه پزشک خانواده و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را به سرانجام برساند، فقدان منابع پایدار نظام سلامت، اجرای این برنامه های علمی را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد و اجرای این برنامه ها نیز مختل می شود.

حیات طرح تحول سلامت در گروی تامین منابع پایدار

طرح تحول سلامت به عنوان بزرگ ترین طرح اجتماعی دولت را باید مهم ترین اقدام دولتی ها برای جلب رضایت مردم دانست که حالا این طرح کلان، ثمر داده است. به گفته دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، این طرح توانسته که پرداخت از جیب بیماران را تا حدود ۲۰ درصد کاهش دهد.

کاهش ۲۰ درصدی هزینه های نظام سلامت، اتفاق بی سابقه ای در تاریخ نظام سلامت است که در یک بازه چهارساله محقق شده است، اما بی گمان، تداوم این دستاورد به تخصیص منابع پایدار نیاز دارد.

در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۸۰ درصد مردم از اجرای طرح تحول سلامت رضایت دارند، تداوم خدمت رسانی در این طرح و تداوم رضایتمندی مردم در گروی وجود منابع پایداری است که بتوان با آن، عقب ماندگی های تاریخی نظام سلامت را جبران کرد.

در شرایطی که مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ است، نمایندگان مجلس باید در نظر داشته باشند که در صورت توقف طرح تحول سلامت و تخصیص پیدا نکردن منابع پایدار نظام سلامت، احتمال بازگشت بحران به بخش های بهداشت و درمان وجود دارد. در صورت بروز بحران نظام سلامت که نمونه اش را در سال ۹۱ تجربه کردیم، اصلا دور از انتظار نیست که همه زیرساخت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی کشور نیز دستخوش تغییر شود.(سلامت آنلاین/هادی قانعی)