یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴

تاکید عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با سلامت آنلاین:

تامین منابع پایدار نظام سلامت، وظیفه انسانی دولت و مجلس است

نظر افضلی

سلامت آنلاین- یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه طرح تحول سلامت غیر قابل توقف است، اختصاص منابع پایدار به نظام سلامت را وظیفه اخلاقی دولت و مجلس دانست.

نظر افضلی در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: در جریان اجرای طرح تحول سلامت در کشور، بسیاری از اقشار محروم جامعه تحت حمایت قرار گرفتند و هزینه های درمانی آنان کاهش پیدا کرد. حالا که توقع دریافت خدمات بهداشتی و درمانی با نازل ترین قیمت در میان اقشار مستضعف ایجاد شده است، نمی توان بهانه آورد که چون منابع پایداری وجود ندارد، باید به شرایط پیش از اجرای این طرح بازگردند.

وی با بیان این که در نتیجه اجرای طرح تحول سلامت، شرایط بهداشتی و درمانی در حوزه های انتخابیه نهبندان و سربیشه متحول شد، ادامه داد: پس از اجرای این طرح، بیمارستان راه اندازی شد و هر چند بیمارستان ۳۲ تخته نیاز ساکنان را مرتفع نمی کند و به بیمارستان ۶۴ تختخوابه نیاز داریم، با این حال از وزارت بهداشت سپاسگزاریم که انواع امکانات پزشکی حتی MRI را در منطقه مستقر کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس با تاکید بر مدیریت هزینه ها تصریح کرد: با توجه به سطح رضایتمندی مردم و بویژه محرومان از خدمات طرح تحول سلامت، ممانعت از ادامه این طرح غیرممکن است و دولت و مجلس باید وزارت بهداشت را در مسیر تامین منابع پایدار همراهی کنند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس همچنین با اشاره به حضور گسترده بیماران افغان در کشورهای هند و پاکستان بیان کرد: استان خراسان جنوبی هم مرز با کشور افغانستان است و در شرایطی که ایران دارای بهترین پرسنل درمانی و امکانات پزشکی است، اما افغان ها به دلیل نبود امکانات توریسم درمانی در ایران، برای درمان به هند و پاکستان مراجعه می کنند. در همین راستا از وزارت بهداشت تقاضا داریم تا نسبت به ایجاد امکانات توریسم درمانی در منطقه اقدام کند.