یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با سلامت آنلاین :

بازگشت به هزینه‌های سنگین درمان قبل از طرح تحول ممکن نیست

هادی بهادری

سلامت آنلاین- عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه تداوم طرح تحول سلامت غیرقابل اجتناب است و توقف آن جامعه را متضرر خواهد کرد، گفت: مراحل تخصیص منابع پایدار در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و بزودی به تصویب نهایی خواهد رسید.

هادی بهادری در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: ماهیت طرح تحول سلامت همانند یارانه هاست و عملا بخشی از هزینه های مردم و بخصوص اقشار آسیب پذیر جامعه را کاهش داده است و با توجه به شرایط موجود، چاره ای جز تداوم این طرح وجود ندارد.

وی با تاکید بر این که هزینه های درمانی قابل بازگشت به گذشته نیست، اظهار کرد: طرح تحول سلامت نواقصی دارد که هم اکنون در کمیسیون تلفیق در حال مرتفع کردن آن هستیم تا این طرح با قوت بیشتر و هزینه های کمتری در خدمت آحاد جامعه باشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: در همین راستا بودجه سال آینده طرح تحول سلامت در چند بند تنظیم و به تصویب خواهد رسید.