چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۴

هشدار عضو شورایعالی نظام پزشکی در گفتگو با سلامت آنلاین:

ثابت ماندن تعرفه‌های پزشکی، زیرمیزی را دوباره رواج می‌دهد

مالیات پزشک

سلامت آنلاین- عضو شورایعالی نظام پزشکی با اشاره به لایحه بودجه ۹۷ در خصوص تعرفه پزشکان تصریح کرد: بند الحاقی هشت از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآمده است، اما در صورت اجرای این بند و افزایش پیدا نکردن تعرفه‌های پزشکی، زیرمیزی بگیری مجددا رواج پیدا خواهد کرد.

دکتر محسن مصلحی در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: بر اساس بند هشت، کمیسیون تلفیق مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستا، نظام پزشکی و نظام مهندسی را از افزایش تعرفه ها در سال ۹۷ منع کرده بود، اما با توجه به این که علم اقتصاد نمی پذیرد تعرفه انرژی، دستمزد و مواردی از این قبیل افزایش پیدا کند، اما تعرفه آنان تغییری نداشته باشد، ملغی شد.

وی با انتقاد از بی توجهی به افزایش تعرفه پزشکان و تبعات آن اظهار کرد: چرا باید مالیات ۲۵ درصدی برای پزشکان درنظر گرفته شود، حامل های انرژی افزایش پیدا کند، بسیاری خدمات گران شود و تورم نیز در جامعه جاری باشد، اما حق الزحمه جامعه پزشکان که همواره میزان دستمزدشان را دولت تعیین می کند، افزایش داده نشود؛ این در حالیست که طبق ماده سه قانون نظام پزشکی، اظهار نظر و مشاوره در خصوص تعرفه و مالیات پزشکان جز وظایف قانونی نظام پزشکی است، اما در طی این سال ها و در خصوص موارد یاد شده، مشارکت و مشاوره قابل توجهی از نظام پزشکی درخواست نشده است.

این عضو شورایعالی نظام پزشکی هشدار داد: اقتصاد درمان، اقتصاد پیچیده ای است. شواهد متقن و بررسی های میدانی نظام پزشکی بیانگر این است که هزینه اقدامات تشخیصی با تعرفه فعلی در سال آینده افزایش پیدا می کند و منطقی نیست سطح درآمد در همان سقف باقی بماند، زیرا وجود اختلاف شدید در هزینه و درآمد باعث می شود که یا کیفیت خدمات افت کند یا هزینه ای که دولت یا سازمان های بیمه گر باید بپردازند، از جیب مردم خارج  شود.

مصلحی تصریح کرد: نتیجه چنین اقدامی متضرر شدن مردم است؛ مردم بی دفاعی که از یک سو باید در این گردش کار و هزینه نقش داشته باشند و از سوی دیگر فشارهای ناشی از تورم جاری در جامعه را نیز باید تحمل کنند.