شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۵

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با سلامت آنلاین:

عده‌ای برای منفعت بیشتر، مانع افزایش مالیات سیگار می‌شوند

بشیر خالقی

سلامت آنلاین- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه مالیات سیگار باید افزایش پیدا کند، تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای از نمایندگان مجلس بدون توجه به مضرات مرگبار مصرف دخانیات، برای کسب منافع بیشتر از کاهش مالیات سیگار در مجلس دفاع می‌کنند.

دکتر بشیر خالقی در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: افرادی که پشت تریبون مجلس می آیند و از کاهش عوارض سیگار دفاع می کنند، بدنبال سلامت جامعه نیستند؛ تمام این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که ایران تنها کشور در دنیاست که کمترین میزان مالیات را به مواد دخانی از جمله سیگار اختصاص داده که مورد اعتراض سازمان های بین المللی نیز است.

وی با اشاره به این که سلامت جامعه برای مجلس و بویژه کمیسیون بهداشت و درمان مهم است، اظهار کرد: برخی نمایندگان نیز نگاه دیگری به بحث مالیات سیگار دارند و با این فرض که عده ای از این راه معیشت خود را می گذرانند، از افزایش مالیات جلوگیری می کنند تا اشتغال آن ها تحت الشعاع قرار نگیرد، اما متاسفانه توجهی به کاهش سن مصرف سیگار در کشور و این که چه هزینه سنگینی بابت درمان بیماران به نظام سلامت تحمیل می کند، ندارند.

نماینده خلخال و کوثر  در مجلس تاکید کرد: امیدواریم مجلس با اتخاذ تصمیم مناسب مانع از کاهش مالیات سیگار شود تا همگام با سایر کشورهایی که در زمینه مبارزه با مصرف دخانیات مبارزه می کنند، قدم برداریم.