دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۶

گفتگوی سلامت آنلاین با یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

مالیات پایین سیگار، مانع قاچاق دخانیات به کشور نشده است

عباس‌علی پوربافرانی

سلامت آنلاین- یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به این که مصرف سیگار با قیمت‌های نازل، سلامت جامعه را هدف قرار داده است، تصریح کرد: مالیات پایین سیگار، مانع قاچاق دخانیات به کشور نشده است.

دکتر عباسعلی پوربافرانی در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: برخی ادعا می کنند که اگر مالیات سیگار کاهش داده شود، میزان قاچاق سیگار به کشور کاهش پیدا می کند که این حرف نادرستی است، زیرا با استفاده از ابزارهای نظارتی و تقویت سازوکارهای نظارت می توان مانع از قاچاق مواد دخانی به کشور شد.

وی با بیان این که هم اکنون سن مصرف سیگار در ایران کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد:  یکی از راه های کاهش مصرف سیگار در جامعه، افزایش مالیات است و باید اقدامی انجام داده شود که دسترسی مردم به سیگار و مواد دخانی به آسانی نباشد، چرا که هم اکنون مردم و بویژه جوانان و نوجوانان، قادر به تهیه سیگار با کمترین قیمت هستند.

نماینده نایین، خور و بیابانک در مجلس تصریح کرد: با بحث افزایش مالیات سیگار و محدود کردن دسترسی مردم به این ماده دخانی موافق هستم، اما باید بگونه ای باشد که سهم بیشتری از پرداخت مالیات به سیگار تولید خارج اختصاص پیدا کند.