سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳

تشریح مصوبه کمسیون تلفیق مجلس در گفتگوی سلامت آنلاین با عضو این کمیسیون

مجلس، توپ مالیات سیگار را به زمین دولت انداخت!

احمد حمزه

سلامت آنلاین- عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به برگزاری دومین جلسه این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مالیات سیگار گفت: طبق قانون، افزایش یا کاهش عوارض سیگار جز اختیارات دولت است و از این رو جلسه با واگذاری این اختیار به دولت برای کارشناسی رقم مالیات سیگار به پایان رسید.

دکتر احمد حمزه در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون، پیشنهاداتی در خصوص نحوه تعیین عوارض سیگار مطرح شد که به دلیل این که هر کدام از پیشنهادات باید دو سوم رای اعضای کمیسیون را به‌دست می آورد، آرای لازم را کسب نکرد و بنابراین هیچیک از پیشنهادها مورد قبول واقع نشد.

وی در مورد این که آیا بحث عوارض سیگار در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، اظهار کرد: بنظر نمی آید موضوع مالیات سیگار در صحن بررسی شود، اما از آن جهت که اختیارات به دولت واگذار شده است، ممکن است رای گیری صورت گبرد. 

یادآور می شود هفته گذشته لایحه عوارض سیگار در مجلس قرائت شد که به دلیل برخی مخالفت ها برای بازنگری مجدد به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شد تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.