چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵

قدردانی رییس دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر از بخشنامه معاونت درمان

«نیکشهر» حتی یک متخصص رادیولوژی ندارد

سونوگرافی بارداری

​سلامت آنلاین- رییس دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر گفت: انجام سونوگرافی های سطح یک، توسط متخصصین زنان و زایمان صلاحیت دار، اقدامی برای نجات جان مادران باردار در مناطق محروم است که در آنجا متخصص رادیولوژی وجود ندارد.

به گزارش سلامت آنلاین  دکتر مهران امینی فرد با اشاره به جمعیت ۲۵۰ هزار نفری شهرستان نیک شهر و نبود متخصص رادیولوژی در این شهرستان، صدور مجوز انجام سونوگرافی های سطح یک، توسط متخصصین زنان و زایمان صلاحیت دار در مناطق محروم را اقدامی برای نجات جان مادران باردار در این مناطق عنوان کرد.

وی ضمن قدردانی از معاون درمان وزارت بهداشت، بخشنامه صدور مجوز انجام سونوگرافی های سطح یک، توسط متخصصین زنان و زایمان صلاحیت دار را اقدامی شجاعانه و مدبرانه عنوان کرد و گفت: دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر با جمعیت بالغ بر۸۰۰ هزار نفر و آمار قابل توجه بارداری در بعضی از نقاط جمعیتی همچون شهرستان ۲۵۰ هزار نفری نیکشهر و داشتن بیمارستان پیشرفته، از وجود متخصص رادیولوژی محروم است.

رییس دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر افزود: براستی در مواقع بحرانی و تهدید جان مادر باردار، چه عذری در عدم انجام اقدام تشخیصی ضروری مثل سونوگرافی مادر باردار می توان آورد.

وی همچنین درخواست کرد دستور برگزاری آموزش سونوگرافی برای متخصصین زنان و زایمان، با اولویت شهرهای محروم، صادر شود.