سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱

انتقاد یک عضو شورایعالی نظام پزشکی در گفتگو با سلامت آنلاین:

افزایش ندادن بودجه پزشک خانواده، خلاف روح برنامه ششم توسعه است

پزشک خانواده

سلامت آنلاین- یک عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی با اشاره به افزایش پیدا نکردن بودجه نظام سلامت از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به ۱۷۵۰ میلیارد تومان از سوی مجلس انتقاد کرد: افزایش ندادن بودجه برنامه پزشک خانواده، خلاف احکام برنامه ششم توسعه است.

دکتر محسن مصلحی در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: طبق برنامه ششم توسعه مقرر بود نظام ارجاع و پزشک خانواده به اجرا درآید که با روند موجود، پزشک خانواده در شرایطی که تنها در دو استان فارس و مازندارن بطور نصفه و نیمه به اجرا درآمده است، متوقف شده و برنامه های نظام سلامت در راستای اجرای پزشک خانواده در عمل به بوته فراموشی سپرده خواهد شد. 

وی با بیان این که در طی سال های اخیر توجه چندانی به اجرای برنامه های نظام سلامت نشده است، گفت: سه دهه است در مورد اجرای پزشک خانواده صحبت می کنیم، در حالی که اگر هر ساله طبق برنامه حتی ۱۰ متر هم پیشروی کرده بودیم، اکنون به نقطه مورد رضایتی رسیده بودیم.

این عضو شورایعالی نظام پزشکی اظهار کرد: با کمبودی که هم اکنون در بودجه پزشک خانواده وجود دارد، آن طرز تفکری که مبنا را بر اجرای پزشک خانواده قرار داده بود، در نطفه خفه می شود و با این روند، برای من جای سوال است که پاسخگویی به احکام ششم توسعه به کجا خواهد انجامید.

مصحلی انتقاد کرد: عقلانی نیست از یک سو بر اجرای پزشک خانواده تاکید و بودجه آن را هم مصوب کنیم، اما از سوی دیگر بودجه تخصیص ندهیم. این مساله نشان می دهد که دستگاه ها در ابعاد مختلف از جمله نظارت با یکدیگر هماهنگ نیستند که این ناهماهنگی در نهایت دامان نظام سلامت و مردم را خواهد گرفت.