سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵

تاکید یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با سلامت آنلاین:

بیمه‌ها، موظف به پرداخت بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت هستند

حسین‌علی شهریاری

سلامت آنلاین- یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تخطی سازمان‌های بیمه گر در واریز ۱۰ درصد از سهم بیمه‌های شخص ثالث به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت واکنش نشان داد و تصریح کرد: بیمه‌ها حق تخلف در برابر قانون را ندارند و موظف به پرداخت بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت هستند.

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: بیمارستان ها و مراکز درمانی طبق قانون موظف به ارائه خدمات هستند که تاکنون نیز چنین بوده است و با وجود تمام مشکلات کوچکترین خللی در ارائه خدمات ایجاد نشده است، اما سایر دستگاه ها از جمله سازمان های بیمه گر نیز موظفند وزارت بهداشت و زیر مجموعه های آن را در ارائه بهینه خدمات همراهی کنند. 

وی با اشاره به تبعات سرپیچی سازمان های بیمه گر در در واریز ۱۰ درصد از سهم بیمه های شخص ثالث به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت هشدار داد: در صورتی که این تخلف تداوم داشته باشد، بزودی بیمارستان هاو مراکز درمانی دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد و قادر به ارائه خدمات مناسب به بیماران نخواهند بود.

نماینده زاهدان در مجلس تاکید کرد: طبق قانون، دیوان محاسبات باید بر عملکرد بیمه ها در بخش حوادث نظارت داشته باشد تا حق قانونی وزارت بهداشت تضییع نشود.