شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۲

گفتگوی سلامت آنلاین با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تشکیل سازمان رفاه اجتماعی به نفع اقشار محروم جامعه است

مرتضی خاتمی

سلامت آنلاین - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر ضرورت تشکیل سازمان رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون فقدان انسجام و درست هزینه نشدن اعتبارات مالی موجب شده تا در زمینه رفاه اجتماعی با کاستی‌های اساسی مواجه باشیم، اما تشکیل سازمان رفاه اجتماعی از این مشکل جلوگیری می‌کند و در نهایت به نفع اقشار محروم جامعه، تمام می‌شود.

دکتر مرتضی خاتمی در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: بحث تشکیل سازمان رفاه اجتماعی از دیرباز میان کارشناسان امور رفاه اجتماعی مطرح بوده است تا به این طریق ، پیوستگی و هماهنگی در ایجاد ساز و کارهای رفاه اجتماعی وجود داشته باشد که عینیت بخشی به این موضوع نیازمند همکاری های بین بخشی و کار تیمی منسجم است. 

وی با اشاره به نحوه انجام کارهای گروهی در جهان گفت: اگر در بسیاری از کشورها، خروجی کار همراه با موفقیت است، به دلیل کار تیمی، ممارست کافی و حرکتهای روشمند است؛ موضوعی که متاسفانه چندان شاهد آن در ایران نیستیم. 

نماینده ماهنشان در مجلس بیان کرد: این که چرا در ایران کارهای تیمی خروجی مناسبی ندارد، دلایل مختلفی دارد. اگر توجه کرده باشید، ورزش های تیمی در ایران عقب تر از ورزش های انفرادی است. مشکل اینجاست که معمولا کاری غیر از کار خودمان را قبول نداریم. آیین نامه ها و روش های عملیاتی نیز بگونه ای تعریف نشده است که امور مختلف و ارتباط بین بخشی را بدرستی شکل دهد و در نهایت این بی نظمی ها و ناهماهنگی ها، برخی صاحب نظران و مسئولان را به این جا می رساند که می گویند باید از پراکنده شدن اعتبارات و وظایف و اختیارات پرهیز و همه آن ها را در یک سازمان متمرکز کرد. 

خاتمی با تاکید بر جلوگیری از پراکندگی و هدررفت اعتبارات در حوزه رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر منابع مالی در این حوزه پخش باشد، هر سازمانی بخشی از آن را صرف ایجاد زیر ساخت های جداگانه می کند، در حالی که اگر اعتبارات یکجا متمرکز باشد، از موازی کاری ها جلوگیری شده و اعتبارات مربوط به زیرساخت یکبار هزینه می شود. این واقعیتی است که وجود دارد و باید آن را پذیرفت و بطور قطع از پراکندگی اعتبارات باید پرهیز کرد. اگر هم تقسیم وظایفی صورت می گیرد، اعتبارات یک مورد خاص باید بطور مشخص در آیین نامه های بین بخشی تصریح و درنظر گرفته شود و از کلی گویی و ابهام افزائی خودداری کرد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داد: اعتبارات حوزه رفاه اجتماعی که پراکنده باشد، هر کسی و هر سازمانی از ارائه یک بیلان درست و مشخص که به خروجی مربوط می شود، سرباز می زند و معمولا این موضوع را در هر جایی که نقصی وجود دارد به سازمان متناظر و همکار خود احاله می دهد که باید برای آن فکری کرد که همه این مشکلات در حوزه رفاه اجتماعی وجود دارد.

وی با تاکید بر انجام کار به شکل تیمی گفت: باید مدیریت و توان کارتیمی را در حوزه رفاه اجتماعی ساماندهی کنیم. یعنی اگر در این حوزه تفاهم بین سازمان های مختلف وجود داشت، مشخص است که نتیجه کار مطلوب خوهد بود، اما در صورت فقدان کار تیمی، نتیجه نهایی رضایت بخش نخواهد بود.