چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵

یک عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفتگو با سلامت آنلاین تصریح کرد:

نارضایتی ارائه‌دهندگان خدمت از تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی

مالیات پزشک

سلامت آنلاین- یک عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با اشاره به تبعات منفی تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی گفت: کاهش ورود نقدینگی به مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، نامتوازن شدن دخل و خرج این مراکز و احتمال کاهش کیفیت خدمات از مواردی است که موجب ایجاد نارضایتی در مردم و ارائه‌دهندگان خدمت می شود.

دکتر علی اکبر سیدمهدی در گفتگو با سلامت آنلاین در خصوص علت تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی افزود: از آن جا که یکی از برنامه های طرح تحول سلامت، واقعی شدن تعرفه هاست، لازم بود سیستم قدیمی تعرفه گذاری به روش مهندسی معکوس و بالانس منابع بیمه ای با نرخ خدمات تغییر کند. برای انجام آن نیز ضرورت داشت به مستندات کشورهایی که این کار در آن ها انجام شده بود، نگاهی داشته باشیم. بنابراین با توجه به کتاب های CPT ( کتاب ارزش های نسبی خدمات سلامت) و روش های مستند و استاندارد روز دنیا لازم بود این متد را در پیش بگیریم تا نرخ واقعی تعرفه ها استخراج شود. پیچیدگی کار و ترجمه کتاب هایی که به نظام پزشکی واگذار شده بود، موجب اطاله زمان شد.

وی ادامه داد: تعرفه گذاری، یک بحث تخصصی و کارشناسی است و بر همین اساس لازم است با متدولوژی های علمی و بروز دنیا انجام شود، زیرا روش چانه زنی که سال ها در سیستم بهداشت و درمان بین وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر و بخش خصوصی رایج است، دیگر پاسخگو نیست و طی دو سه سال آینده باید کنار گذاشته شود و هر خدمتی نرخ واقعی خود را پیدا کند تا مراکز درمانی بتوانند با طیب خاطر، خدمت با کیفیت ارائه کنند.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی خبر داد: اخیرا جلسه ای در مورد ارزش خدمات نسبی در آزمایشگاه ها در نظام پزشکی برگزار شد. در این جلسه مصوب شد رشد خدمات آزمایشگاهی حداقل برابر با خدمات سایر بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی باشد. دوم این که از آن جا که آزمایشگاه ها و پاراکلینیک ها به شدت به قیمت نرخ دلار و ارز وابسته هستند، جزو  فنی شان از جزو حرفه ای کاملا جدا شود تا مخارج اضافی به ارائه کنندگان خدمت تحمیل نشود. به تعبیر دیگر، اگر لازم شد، جزو حرفه ای در طول سال یکسان باشد، اما جزو فنی به تناسب تلاطمات ارزی، بتواند بر آن بستر شناور باشد و هر چند وقت یک بار بازبینی شود.