با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://www.salamatonline.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://www.salamatonline.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
دیابت http://www.salamatonline.ir/rss/pl/28
آخرین اخبار صفحه اصلی http://www.salamatonline.ir/rss/pl/21
پربازدیدترین صفحه اصلی http://www.salamatonline.ir/rss/pl/7
RSS سرویس آدرس RSS
مردم http://www.salamatonline.ir/rss/tp/3
زندگی سالم http://www.salamatonline.ir/rss/tp/4
جامعه پزشکی http://www.salamatonline.ir/rss/tp/6
دولت http://www.salamatonline.ir/rss/tp/9
مجلس http://www.salamatonline.ir/rss/tp/2
چندرسانه ای http://www.salamatonline.ir/rss/tp/13
سلامت+ http://www.salamatonline.ir/rss/tp/14