جدایی والدین

کل اخبار:1

  • افسردگی پاییز ۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۰

    این داستان واقعی است

    قصه یک دروغ ۱۶ ساله

    سلامت آنلاین- روانشناسان می گویند پدران و مادران در صورت جدایی باید حقیقت و چرایی ماجرا را بدرستی به کودکان خود تفهیم کنند تا آنها بتوانند با این مشکل کنار بیایند؛ فرزندان از دیدن پدر یا مادرشان محروم نشوند و بتوانند شرایط را به گونه ای مدیریت کنند که بچه ها دچار آسیب نشوند. «ارشیا» جوانی که والدینش در کودکی او از هم جدا شده و هرگز نمی دانسته زنی که او را مادر صدا می زند، مادر واقعی اش نیست، داستان زندگی خود را برای ما فرستاده است. آن را بخوانید و نظرتان را در باره این قصه تلخ برای مان بنویسید.