زنان کارتن خواب

کل اخبار:1

  • لادن ژاژه‌وند ۱۳۹۶-۱۱-۲۳ ۱۰:۵۹

    روایت زندگی بازیگر « مغزهای کوچک زنگ زده»؛ زنی که از کارتن‌خوابی به سینما رسید

    لادن ژاژه‌وند: در «طلوع بی‌نشانها» خدا مرا در آغوش کشید

    سلامت آنلاین- «۳روز افتاده بودم تو جوب. بدنم از چند جا شکسته بود و بیهوش شده بودم. برف سنگینی اومده بود که روی من‌و پوشونده بود. بعد از ۳روز کارگرای شهرداری جسم بی‌جونم ‌و پیدا کرده بودن. ۴روز هم تو سردخونه بیمارستان مونده بودم تا شاید خونواده‌ای‌، آشنایی، کس‌وکاری برای جنازه‌م پیدا بشه. بعد از ۴روز جنازه‌م‌و از سردخونه بیرون آورده بودن تا به بهشت‌زهرا منتقل کنن اما پرونده‌م گم شده بود و جنازه‌م داخل کاور روی یه تخت وسط راهروی بیمارستان مونده بود. چند ساعت بعد گرمای بیرون از سردخونه بدنم‌و زنده کرده بود. معجزه شده بود و من به هوش اومده بودم.»